Acces autovehicule – zona A B Bucuresti

ACCESUL AUTOVEHICULELOR GRELE PENTRU TRANSPORT MARFA IN MUNICIPIUL BUCURESTI

Restricţiile de acces pentru autovehicule de transport cu masa mai mare de 5 tone


Vizualizati ZONA A B BUCURESTI pe o harta mai mare

Delimitare Zona A: Bd. Dacia, Str. Traian, Str. Nerva Traian, Bd. O.Goga, Pasaj Marasesti, Bd. Marasesti, Str. Mitropolit Nifon, Bd. Libertatii, Calea 13 Septembrie, Sos. Pandurilor, Sos. Grozavesti, Sos. Orhideelor, Bd. Dinicu Golescu, Piata Garii de Nord, Calea Grivitei, Sos. N. Titulescu, Bd. Banu Manta, Bd. I. Mihalache, Bd. Averescu, Bd. C-tin Prezan, Bd. Aviatorilor, Bd. Mircea Eliade, Str. P.I. Ceaikovski, Str. B. Vacarescu, Str. Tunari, Bd. Dacia.

Delimitare Zona B: Bd. Aerogarii, Str. Alex. Serbanescu, Str. B. Vacarescu, Str. Fabrica de Glucoza, Sos. Petricani, Str. Doamna Ghica, Sos. Colentina, Sos. Fundeni, Str. Morarilor, Bd. Basarabia, Bd. 1 Decembrie 1918, Bd. Th. Pallady, Bd. Camil Ressu, Str. Fizicienilor, Bd. Energeticienilor, Calea Vitan, Sos. Vitan Barzesti, Str. Ion Iriceanu, Str. Turnu Magurele, Str. Luica, Sos. Giurgiului, Str. Alex.Anghel, Str. Zetarilor, Prelungurea Ferentari, Calea Ferentari, Str. M. Sebastian, Calea 13 Septembrie, Bd. Ghencea, Str. Brasov, Sos. Virtutii, Calea Crangasi, Pasaj Grant, Calea Grivitei, Bd. Bucurestii Noi, Str. Jiului, Bd. Poligrafiei, Pasaj Jiului, Str. Baiculesti, Sos. Straulesti, Bd. Ion Ionescu de la Brad.

In zona «A» se restrictioneaza accesul si circulatia celor cu masa totala maxima autorizata mai mare de 5 tone; In zona «B» se restrictioneaza accesul si circulatia celor cu masa totala maxima autorizata mai mare de 7,5 tone.

Taxe (valabile de la 01.01.2022) Taxa pe zi Taxa pe lună
Zona A între 5 – 7,5 t inclusiv

261 lei

2.257 lei

între 7,5 – 12,5 t inclusiv

510 lei

4.514 lei

între 12,5 – 16 t inclusiv

1.019 lei

9.029 lei

între 16 – 22 t inclusiv

1.530 lei

13.543 lei

între 22 – 40 t inclusiv

2.038 lei

18.058 lei

mai mare de 40 t

2.535 lei

22.572 lei

 
Zona B între 5 – 7,5 t inclusiv

72 lei

564 lei

între 7,5 – 12,5 t inclusiv

131 lei

1.129 lei

între 12,5 – 16 t inclusiv

201 lei

1.693 lei

între 16 – 22 t inclusiv

261 lei

2.257 lei

între 22 – 40 t inclusiv

320 lei

2.827 lei

mai mare de 40 t

392 lei

3.386 lei

Modalităţi de plată:
mandat poştal (pentru persoane fizice), sau ordin de plată (pentru persoane juridice)

CONT IBAN: RO79 TREZ 7002 1160 203 XXXXX    
BENEFICIAR: PMB    
BANCA: DTCPMB  
COD FISCAL: 4267117  
EXPLICAŢIE: TAXĂ CONFORM HCGMB 134/2004